Hal köz - Kreatív Art - Művészellátó 4025 Debrecen, Simonffy utca 5. +3652/323-751 
Kategóriák
Facebook
Üzlet - Debrecen
Hal köz - Kreatív Art - Művészellátó
4025 Debrecen,
Simonffy utca 5.

Jogi információk

Jogi információk

 

1. A szerződés létrejötte és formája: A szerződés az értékesítési weboldalon található megrendelőlap kitöltésével és elektronikus visszaküldésével jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik, cégünk minden esetben iktatja azokat, így az a későbbiekben visszakereshető. A szerződés alapiratai: A jelen általános szerződési feltételek, számla, csomag átvételéről szóló igazolás. A szerződés nyelve magyar. A számla átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.


2. Elállás joga: Abban az esetben, ha Ön el kívánna állni a megrendelésétől, azt a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben részletesen rögzített feltételek mellett teheti meg.

 

3. Ügyfélszolgálat: Ügyfélszolgálatunk az info@civishobbi.hu e-mail címen vagy a +36-30/249-56-02 telefonszámon munkanapokon 9 és 17 óra között érhető el. 

 

4. Egyéb feltételek: A Code Art Kft. tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Külön rendelkezés hiányában a Code Art Kft. a későbbiekben tájékoztatja Önt akcióiról és újdonságairól. Felhívjuk kedves figyelmét, hogy az esetleges elírásokért (az oldalon található árakban, szövegekben, leírásokban), téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A megjelenített termékek képei illusztrációként szerepelnek, azok kis mértékben (pl.: színárnyalat) eltérhetnek a valóságtól. Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomagját tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

 

5. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai: Minden egyes termék mellett megtalálható annak neve, ára, színe és mérete, míg egyes termékeink esetében azok tulajdonságai és jellemzői is láthatók. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

 

6. Adatvédelmi nyilatkozat: A Code Art Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Cégünk vállalja, hogy a Vásárló által a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges, a Vásárló által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény fokozott betartására.

A Code Art Kft. tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat bármely, a Vásárlóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a Vásárlóra vonatkozó következtetés, mely nem minősül közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott vezeték- és keresztneve, e-mail címe, valamint azonosítója az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.

A Vásárló általi adatszolgáltatás önkéntes. A Vásárló szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok felhasználásához. A Vásárló jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A Vásárló kérésére a Code Art Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Vásárló kérésére módosítja.

A Code Art Kft. a Vásárló által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben cégünk tudomást szerez arról, hogy a vásárló valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, a Code Art Kft.-nek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket. A Code Art Kft. ilyen esetekben együttműködik az eljáró hatóságokkal.